บริการ

              บริษัท เพาเวอร์พลัส ครีเอชั่นจำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้น ปี 2547 เป็นผู้ประกอบการ ที่ให้บริการด้านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เจ้าแรกเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจอีเว้นท์ของจังหวัดพิษณุโลก ให้บริการที่ครอบคลุมด้านการวางแผน การประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ โดยมีพื้นที่ให้บริการในเขตภาคเหนือตอนล่าง 10 จังหวัด และยังให้บริการทั่วประเทศ มีกลุ่มเป้าหมายการให้บริการ 3 กลุ่มหลัก คือ 

1.กลุ่มราชการ, องค์กรปกครองท้องถิ่น  

2.กลุ่มบริษัท, ห้างร้าน, เอกชน 

3.กลุ่มบริษัทออร์แกนไนเซอร์  ในจังหวัดต่างๆ ที่เข้ามาจัดงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

นโยบายการทำงาน หลักที่โดดเด่น คือมีทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเชื่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ทำงานเป็นทีม ที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่องาน มีความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้า และ 
มีความยืดหยุ่น ในระดับสูง ช่วยให้คุณบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า คุ้มราคา