บริษัท เพาเวอร์พลัส ครีเอชั่น จำกัดบริษัท เพาเวอร์พลัส ครีเอชั่น จำกัด 

พลังของความคิดสร้างสรรค์ 

เราคือ คนท้องถิิ่นที่รู้ลึก รู้จริง รู้วัฒนธรรมคนท้องถิ่น ในการจัดงาน 

มั่นใจ จบไว งานดี 
ให้เราเป็นออร์แกนไนเซอร์ในงาน