เกี่ยวกับเรา

บริษัท เพาเวอร์พลัส ครีเอชั่น จำกัด เราคือบริษัท ออร์แกนไนเซอร์ ที่รับจัดงานกิจกรรมการตลาดเชิงประสบการณ์ (Event Marketing). 
ก่อตั้งขึ้น ในเดือนมีนาคม 2547 ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ชื่อ เริ่มต้น ว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์พลัส ออร์แกนไนเซอร์" จัดกิจกรรมอีเว้นท์ในจังหวัดประเภทงานส่งเสริมการจำหน่ายทั่วไป งานการตลาดนอกสถานที่ งานออกบูธจำหน่ายสินค้า และงานทางด้านบันเทิงต่าง ๆ   

ปี  2550  ได้ดำเนินการจัดงานขนาดใหญ่ขึ้น งานประจำจังหวัดเช่น งานมหกรรมโคมไฟ การจัดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย 4 ครั้งต่อเนื่อง ซึ่งเรามีประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวและราบรื่น อีกทั้งเรายังช่วยกิจการของคุณในการบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

ปี 2551 เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท เพาเวอร์พลัส ครีเอชั่น จำกัด  เพื่อปรับให้ทันยุคสมัยและสอดคล้องกับบริการของกิจการ

โดยเราได้เพิ่มบริการ เพื่อเหมาะสมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตัลที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 


นอกจากนั้น เรายังมี โซลูชั่นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจงานทางด้านการตลาดออนไลน์ ให้บริการเดินเพจ สร้างเพจ ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  และกำหนดทิศทางของเพจ เพื่อสร้างฐานลูกค้า ขยายตลาดอีกกลุ่มในโลกของการตลาดออนไลน์